XÃ LỤC BÌNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND XÃ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

         Ngày 14/6/2022, HĐND xã Lục Bình tổ chức kỳ họp thứ tư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Luân Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch UBD huyện; đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện


Toàn cảnh kỳ họp
Tại kỳ họp đã thông qua báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo công tác thu, chi ngân sách 6  tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2021, báo cáo công tác của thường trực của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ ba HĐND xã. Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa xx, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Báo cáo tổng hợp thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh; công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện công tác thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Quyết toán thu – chi ngân sách năm 2021; Báo cáo thẩm tra công tác phòng chống, tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm cấp Ủy chính quyền địa phương xã Lục Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh. Qua đó trong sản xuất nông – lâm nghiệp một số chỉ tiêu cây trồng đạt và vượt kế hoạch đã đề ra như: cây lúa, cây ngô, cây khoai lang, cây lạc đạt 100% kế hoạch. Cây gừng đạt 190 %, cây nghệ đạt 145% kế hoạch. Công tác thu ngân sách đạt 46 % kế hoạch, chi ngân sách đạt 36% kế hoạch.
Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Phó bí thư -Chủ tịch UBND trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
       Kỳ họp lần này thông qua tờ trình và nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Lục Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Văn Trí do chuyển công tác khác và tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND đối với ông Trương Khánh Tùng  lý do bố trí công tác khá và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND đối với ông Nguyễn Thành Nam Trưởng công an xã Lục Bình.
Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã được nghe các ý kiến, kiến nghị của các cử tri tổng hợp gửi đến các vị đại biểu HĐND xã tại kỳ họp. Các ý kiến tập trung vào các nhóm nội dung cơ bản về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh tại địa phương và tập trung làm rõ các nguồn vốn để thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025. Đại diện UBND đã trả lời làm rõ 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua tờ trình ban hành Nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.
                                                                                                       Hoàng Lường