XÃ LỤC BÌNH KHÁM SƠ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024

  Thực hiện theo kế hoạch số 13/KH- HĐ NVQS sáng ngày 18/9/2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe  nghĩa vụ quân sự năm 2024.


Đoàn viên Thanh niên viết đơn tự nguyện thực hiện NVQS

   Tại buổi khám tuyển BTV Đoàn xã đã tuyên truyền, vận động các bạn đoàn viên thanh niên tham gia viết đơn xin tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 có 18 thanh niên đã viết đơn xin tự nguyện tham gia NVQS. Số lượng tham gia sơ khám có 18/18 thanh niên và đạt kết quả đều đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe tại huyện.

    Thời gian tới, Hội đồng NVQS xã sẽ tiếp tục rà soát chặt chẽ, công khai, công bằng, dân chủ, đúng Luật định; làm tốt các bước để công tác khám tuyển bảo đảm đạt kết quả cao, bàn giao quân đúng quy định, đúng thời gian và an toàn tuyệt đối góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024./.

Hoàng Diệu