XÃ LỤC BÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Xã Lục Bình đã và đang tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số, bước đầu đạt kết quả quan trọng trên cả 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn xã phát triển nhanh, bền vững.

Với mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số (CĐS) trong thời gian tới, thời gian qua xã Lục Bình đã quan tâm, đầu tư hạ tầng công nghệ số, chuẩn bị nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, mang lại nhiều tiện ích cho cả chính quyền và người dân.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa của UBND xã Lục Bình

Cụ thể, xã Lục Bình đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân; lắp đặt phòng họp trực tuyến. Cán bộ xã đều có máy tính Kết nối mạng để phục vụ công tác, UBND thực hiện chữ ký số. Toàn bộ khu vực hành chính xã được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi, giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc. Trong năm 2022 UBND Xã đã được  UBND huyện đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh 8/8 thôn với 10 cụm loa. Thương xuyên tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trên hệ thống loa truyên thanh và cổng thông tin của xã. Hiện nay công an xã đã lắp 9 mắt camera giám sát tại các điểm công cộng, điểm tập trung đông người nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự công cộng, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, xả rác bừa bãi ra môi trường…

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, xã Lục Bình đã tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân trong xã về công tác chuyển đổi số. Bên cạnh đó, phối kết hợp với các đơn vị cấp trên mở các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức xã, thôn về công tác chuyển đổi số. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 8/8 thôn .

Đồng thời UBND xã đã bố trí lắp đặt 01 bộ máy vi tính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, sắp xếp bố trí  cán bộ, công chức thuộc Tổ chuyển đổi số cấp xã trực tiếp tham gia hướng dẫn các tổ chức, cá nhân  cách truy cập vào cổng dịch vụ công tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia; đăng ký tài khoản; đăng nhập; tra cứu danh mục TTHC; nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu quy trình giải quyết TTHC, thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến và các dịch vụ hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong giải quyết các TTHC.

           Công dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công Quốc gia


Tại bộ phận một cửa UBND xã Lục Bình, các thủ tục hành chính cấp xã được triển khai đồng bộ. Các bộ phận có tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – 4. Nhờ đó, tỷ lệ người dân có ý thức làm thủ tục trực tuyến ngày càng tăng, tình trạng phải chờ đợi, xếp hàng tại bộ phận một cửa đã được giảm tải.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, thì việc CĐS của xã Lục Bình cũng gặp không ít khó khăn đó là số lượng người dân truy cập trang thông tin điện tử chưa cao, nhận thức của một bộ phận người dân chưa thay đổi… Vì vậy, để CĐS cấp xã thành công rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức và người dân phải năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực truy cập, tìm kiếm thông tin có chọn lọc trên môi trường điện tử./.

Hoàng Lường