VĂN BẢN ĐẢNG ỦY THÁNG 11/2023

1. Báo cáo công tác văn hóa văn nghệ năm 2023 nhiệm vụ năm 2024
2.Báo cáo tổng kết QCDCCS năm 2023 (ĐVH)
3. BÁO CÁOkết quả công tác tháng11, nhiệm vụ trọng tâm tháng12năm 2023
4. BÁO CÁOkết quảhoạt động của Ban Thường vụĐảng ủy giữa 02 kỳhọpBan Chấp hành Đảng bộxã
5. CV Gửi văn bản – Quy định 131 TW. 2. Quy định 131 TW
6. CV tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,chống tham nhũng, tiêu cực
7. Phối hợp tuyên truyền, lan tỏagươngđiển hình tiêu biểutrongHọc tập và làmtheotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
8. TB phân công nhiệm vụ thành viên KDV- phụ trách
9. Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
10. Tuyên truyềnĐại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
11. THÔNG BÁOủyquyền điều hành công tác
12. KH thực hiện KL 61 về bảo vệ và pt rừng   Kết luân 61 Ban Bí thư
21. Nghi quyet HN BCH tháng 11
22. BÁO CÁOkết quảthực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2023,phương hướng, nhiệm vụnăm 2024
23. BÁO CÁOTổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
24. Thông báo kết luân Hội nghị BCH ngày 22-11- 2023