VĂN BẢN ĐẢNG ỦY THÁNG 10/2023

1. BÁO CÁOkết quảcông tác năm 2023;phương hướng, nhiệm vụnăm 2024
2. BÁO CÁOkết quảhoạt động của Ban Thường vụĐảng ủy giữa 02 kỳhọpBan Chấp hành Đảng bộxã
3. BC ĐU Công tác T10 nhiệm vụ T11 năm 2023.
4. Chuyển văn bảncủa Sở Giáo dục -Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
5. Định hướng tuyên truyền tháng10-2023
6. Nghi quyet HN BCH tháng 10
7. Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/HU, ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Huyện ủy Bạch Thông
8. Thông báo kết luân Hội nghị BCH ngày 20-10- 2023
9. THÔNG BÁOkết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xãlần thứ Bốn mươihai(khóa XX)mở rộng
10. THÔNG BÁOkết luận hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy
11. THÔNG BÁOvềviệcnhất trí phê duyệt Kếhoạch;thống nhất thời gian vàthành lập các Đoàn đi dự“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”tại các thôn năm 2023
12. Triển khai thực hiện Chỉ thịsố 29-CT-TUcủa Tỉnh ủy