VĂN BẢN CỦA TỈNH BẮC KẠN NĂM 2023

1 THANG 01/2023
1. BÁO CÁOKết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 12-2022củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. KẾ HOẠCHThực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 phụ lục kèm theo QĐ
3. QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủtrong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt quy trình nội bộgiải quyết thủtục hành chính trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5. QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụcủa cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
6. QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
7. THÔNG BÁO Danh mụcthủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Giáo dụcvà Đào tạocung cấp trực tuyến toàn trình,trực tuyến một phần,
8. THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘSƠ CẤPNĂM 2023
9. Vv đề nghị đăng tải Thư ngỏ của lực lượng công an trên các phương tiện truyền thông
10. Vv giới thiệu doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài(Công tyVIRASIMEX)
11. Vv phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tincơ sở(đợt 3)năm 2022
12. Vv tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023
13. Vvđiều chỉnh nội dung mục 4 Phần III Kế hoạchsố 389KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
14Vvtăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
2 THÁNG 02/2023
230216 Thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02
BÁO CÁOKết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 01-2023củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
công văn đề nghị rà soát HN CN thường xuyên
Giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 12.2022.TT-BNNPTNT ngày 20.9.2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
HD HO TRO PTSX TDA 1 DA3 CT MTQG GIAM NGHEO 21.2.2023
KẾ HOẠCHTheo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trênđịa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
KẾ HOẠCHThực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lýở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
KẾ HOẠCHThực hiện phong trào “Dân vận khéo”năm 2023
KẾ HOẠCHTruyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
KẾHOẠCHKiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính,việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhnăm 2023
KẾHOẠCHThực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra,khảo sát việc triển khai thực hiện các phương thức sửdụngthông tin
QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thungân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành quy định đối với “Hợp tác xã có quy mô thành viên đủ lớn” QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
THÔNG BÁOChương trìnhgiám sát,khảo sátcủa các Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2023
Văn bản hướng dẫn thực hiện NQ 20-2022 của HĐND tỉnh về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (285) (1)
Vv đềnghịđẩy mạnhhoạt động củaTổcông nghệsốcộng đồng cấp thôntrên địa bàn tỉnh
Vv thi hành Luật Cư trú năm 2020;Thông tư số 09-2022-TT-BTP ngày 30-12-2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Vv thựchiệnmột số nhiệm vụ góp phần thúc đẩyhoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vvthực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở
100-KH-MĐC BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông BÁO CÁOKết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 02-2023củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn CV gửi UBND các huyện, TP về qlý người TT CV_Phối hợp_ĐTài_TÀi nguyên du lịch_Đợt 2 DT ND_15.3.2023 KẾ HOẠCH ĐỐI NGOẠI 2023 KẾ HOẠCHTruyền thôngvềChương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOPtrên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 KẾHOẠCHThực hiện Nghịquyết số623-NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụQuốc hội và các kiến nghịcủa Đoàn giám sát tại Báo cáo số334-BC-ĐGS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn KH triển khai vận động Quỹ VNN các cấp năm 2023 QĐ SAU KHI HỌP THÀNH VIÊN UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố hiện trạng rừng năm 2022trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn THÔNG BÁO THI LẦN 1 THEO 150 Vv đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vv hướng dẫn tra cứu, khai thác thông tin trực tuyến trênCSDL quốc gia vềdân cưtrên hệthống Một cửa điện tử Vv tăng cườngthực hiệncác biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thôngtrên địa bàn tỉnh Vv tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ dochiến tranh để lại” Vv Thông báo lỗhổng bảo mật ảnh hưởng caovà nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bốtháng 3-2023 Vv thực hiện Công điện số 90-CĐ-TTg ngày 28022023 của Thủ tướng Chính phủ Vv thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tại Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Bắc Kạn Vv thực hiện một sốnhiệm vụgóp phầnthúc đẩy hoạt động chuyển đổi sốtrên địa bàn tỉnh Vv thực hiện Văn bản số 1472-VPCP-KSTT ngày 09-3-2023 của Văn phòng Chính phủ Vv xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định, về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạtđộng không chuyên tráchở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
4. Tháng 04/2023
BÁO CÁOĐánh giá kết quả 3 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnBÁO CÁOKết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 03-2023củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.BÁO CÁOTổng hợpkết quảkhảo sáttình hình thực hiện quy định vềnhuận bút, thù lao trong hoạt động các trang-cổngthông tin điện tửcủa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnhCông văn Vv khắc phục nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạngchi số biểu thu thập thông tinKẾ HOẠCHThực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảvà Triển khai hướng dẫn đánh giátiêu chí số4 vềđiện và tiêu chí số7KẾHOẠCHPhát động phong trào thu gom vỏ bao góithuốc BVTV sau sử dụng và rác thải nhựa năm 2023QUYẾT ĐỊNHVềviệc công bốdanh mục thủtục hành chính mới ban hành và bịbãi bỏtronglĩnh vực Bảo trợxã hộiQUYẾT ĐỊNHVềviệcphê duyệt bổsung Danh mục các ngành nghềhưởngchính sách hỗtrợtheo Nghịquyết số022019THÔNG BÁOKết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tạiVv đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06Vv tăng cường đảm bảo an toànthông tinmạngtrong dịp Lễ30-4 và 01-5Vv Thông báo lỗhổng bảo mật ảnh hưởng caovà nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bốtháng 4-2023Vv thực hiện Báo cáo số188-BC-BDVTU ngày 05-4-2023của Ban Dân vận Tỉnh ủyVvsửdụng SIM Data và khắc phục cácsựcốcủa các cụm loa truyền thanhứng dụng CNTT-VTVvtiếp tụctăng cường công tácphòng chống dịchCOVID-19Vvthực hiệnviệc xác thực định danh điện tửmức độ2 đối với CBCCVC trên địa bàn tỉnh
5. Tháng 5/2023
BÁO CÁOKết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 04-2023củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn KẾ HOẠCHĐiều tra, khảo sát và thu thập thông tin vềtheo dõi tình hình thi hànhpháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 KẾ HOẠCHTổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏitỉnh Bắc Kạnlần thứ IV”năm 2023 KẾ HOẠCHTriển khai thực hiệnNghị quyếtsố 37-NQ-CP PHỤLỤC IIDANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP 3 CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊTRỰC THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định cụ thể và tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thôngđường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn THÔNG BÁOKết luậncủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bìnhtại Hội nghị đánh giá kết quảchỉsốcấp tỉnh năm 2022 Vv chấn chỉnh, tăng cường tráchnhiệm trong xửlýcông việc vàchấp hành kỷluật, kỷcương Vv điều chỉnhthời gian tổ chức hội nghị tuyên truyền phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, hương ước, quy ước năm 2023 Vv đôn đốcviết tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luậttỉnh Bắc Kạn Vv hướng dẫn tạm thời việcthanhthải đất đá sạt lở do thiên tai gây ra đối với các tuyến đường giao thông địa bàn tỉnh Vv hướng dẫnthực hiện phát thanh04 tiểu phẩm tuyên truyền về giảm nghèotrên hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cấp xã Vv khámbệnh,chữa bệnh nhân đạo của Trung tâm Tim mạch -Bệnh viện E Hà Nội Vv Thông báo lỗhổng bảo mật ảnh hưởng caovà nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bốtháng 52023 Vv thực hiện Văn bản số 3118-VPCP-KSTT ngày 04-5-2023 của Văn phòng Chính phủ Vv trả lời khó khăn vướng mắc thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3trên địa bàn tỉnh Vvhướng dẫn tạm thời vềcông tác quản lý vận hành, khai thác đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. Tháng 06/2023
HƯỚNG DẪNBiện pháp kỹ thuật tỉa thưa rừng trồng và làm giàu rừng KẾ HOẠCHThực hiệnmô hình triển khai dịch vụ côngtrực tuyếnnăm 2023trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chếquản trị, quản lý, vận hành, khai thác hệthống hạtầng, ứng dụng,cơ sởdữliệu dùng chung tại Trung tâm tích hợp dữliệu tỉnh Bắc Kạn QUYẾT ĐỊNHVềviệc ban hành Danh mục dữliệu mởtỉnh Bắc Kạn Vv báo cáo sốliệu truyền thanh cấp xã 06 tháng đầu năm 2023trên hệthống phần mềm quản lý dữliệu nghiệp vụthông tin cơ sở Vv hướng dẫn thực hiện hồ sơ liên quan đến bảo vệ môi trường cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP Vv phân bổ công suất sử dụngđiệnvà tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện Vv Thông báo lỗhổng bảo mật ảnh hưởng caovà nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bốtháng 6-2023 Vv thựchiệnmột số nhiệm vụ góp phần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh Vv triển khai nộp thuếtheo mã định danh khoản phải nộp (ID) Vvthực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới Vvthực hiệnđăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
7. Tháng 07/2023
1. CV-chỉ-đạo-thực-hiện-các-chỉ-tiêu-ktxh (1)2. KH thuc hien Du an phong chong ma tuy truong hoc3.1 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ ngày 27.7.2023 (1043)3.1.CV tuyên truyền 27-7-20234. Ke hoach khcn đmst đến năm 20255.CV_Sudung_VAHIS6. HD gia han dang kiem xe o to7-Bao-cao-du-lieu-ve-nha-o-thi-truong-bat-dong-san-Q.-II-20238_Triển khai thực hiện Quyết định số 16.2023 của UBND tỉnh BK9.Kết luận hội thảo10.CV 33411- BTGTU định hướng TT tháng 7 (Thành)12. QĐ Bổ sung nhiệm vụ tại Quyết định số 924 của UBND tỉnh13. Kế hoạch 100 ngày đêm thực hiện DVCTT14.KH triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 202315.1.HD đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị15.2.CV 349 – bổ sung16.2023-Kế-hoạch-triển-khai-thực-hiện-Chỉ-thị-27- bổ sung17. Ke hoach thuc hien Chỉ thị 15 Ngoại giao kinh tế18.1.KL cuộc họp ngày 01.718.2.TCBC hoạt động quảng bá, tiêu thụ bí xanh thơm BB18.3 Kế hoạchBÁO CÁO Kết quảChỉsốchuyển đổi sốcấp tỉnh năm 2022BÁO CÁOKết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 6-2023củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc KạnTHÔNG BÁOKết luậncủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bìnhtại Hội nghị Sơkết công tác cải cách hành chính 6 thángđầu năm, triển khai nhiệm vụ6 tháng cuối năm 2023Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác PCCC và CNCHVv tuyên truyền các nội dung về cải cách TTHC trênhệ thống truyền thanh cơ sởVv Thông báo lỗhổng bảo mật ảnh hưởng caovà nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bốtháng 7-2023
8. Tháng 08/2023
1. Quyết định công bố tình huống khẩn cấp1.KẾ HOẠCH phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 20302. CV- BTGTU định hướng TT tháng 8 (Thành)2_2462.signed3. 993.Tuyên truyền, khuyến cáo tour du lịch giá rẻ, 0 đồng4 – Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20 TTg của Thủ tướng Chính phủ4.HD- BTGTU tt thực hiện CT 23 BBT5. phe duyet bo sung sgk Lich su lop 105.Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh6.Thực hiện Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 20306_KH tổ chức ngày hội hàng hóa vì NTD năm 20237 CV_ho_tro_tuyen_truy20230804015538461_Signed7. Cuoc thi Video clip quang ba du lich Binh Thuan nam 20238. BC so ket 3 nam thuc hien Chi thi 28.Tai nguyen nuoc.14.7 (1)8.1Kế hoạch phát triển KTTT, hợp tác xã năm 20248.2Phụ lục kèm KH phát triển KTTT, HTX năm 2024 PDF9.Giao VB 3816 triển khai dạy học các môn ngoại ngữ theo chương trình 20189-KH thuc hien Chi thi 21 cua Ban Bi thu ve giao duc nghe nghiep (1) (1)10. Thuc hien Công điện về tập trung phòng chống giảm thiệt hại sạt lở tháng 810.1Luật sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện 2022 có hiệu lực từ 01702310.2luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tan-so-vo-tuyen-dien-so-09-2022-qh1511.KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 202312. So Nongnghiep Phat trien NT13.So Noi vu14.Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường PCTP đa dạng sinh họcBÁO CÁOKết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 07-2023củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc KạnKẾHOẠCHTổchức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu vềchuyển đổi sốtỉnh Bắc Kạn”năm 2023QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụcung cấp thông tintrực tuyếnthuộc thẩm quyềngiải quyết của các cấp chính quyềntrên địa bàn tỉnh Bắc KạnTHÔNG BÁOKết luậncủa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưngtại Hội nghị tập huấncông tác cải cách hành chínhngày 08 tháng 8 năVv tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉlễQuốc khánh 02-9Vv thực hiện một số nhiệm vụ về chuyển đổi số, Đề án 06Vv thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải hàng hóa bằng containertrên địa bàn tỉnhVv triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số03-2023-TT-BTP ngày 02-8-2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT trên địa bàn tỉnh