VĂN BẢN CỦA HUYỆN NĂM 2023

THÁNG 01/2023
1. CV VV tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện
2. KẾHOẠCHTăng cường công tácchống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảtrên địa bàn huyện Bạch Thôngđến năm 2025
3. Quyết định về giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi cồng dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
4. QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban Chỉ đạoThực hiện Chỉ thị số 05-CT-HU
Thông báo tuyển dụng bảo vệ
5. THÔNG BÁOLịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyệnBạch Thông năm 2023
6. Công văn V/v tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo trật tựATGT trong dịp tết 2023
7. Công văn V/ v tổchức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thểdục, thểthao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023
8. Công văn V/v tuyên truyền công tác quản lý hành lang an toàn giao thông
9. Công văn V/v thực hiện Thông báo số 394-TB-VPCP ngày 30-12-2022 của Văn phòng Chính phủ
10. Công văn V/v phối hợp tổchức Lễhội Lồng tồng PhủThông,Xuân Quý Mão 2023
11. Công văn V/v rà soát,hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
12. Công văn V/v tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
13. Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023
14. Công văn V/v thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn
15. Công văn V/v triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảtrước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
16. Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. Công văn V/v triển khai thực hiện Thông báo số 372/TB-VPCP của Văn phòng Chính
18. BÁO CÁOKết quảhoạt động năm 2022Phương hướng nhiệm vụnăm 2023
19. BÁO CÁOKết quảtriển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm2022vàphương hướng nhiệm vụnăm 2023
20. Cv tăng cường công tác PCCC và CNCH
21. Cv Vv bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
22. chương trình giám sát của Ban kinh tế – xã hội HĐND huyện năm 2023
23. chương trình hành động thực hiện KH phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023 huyện Bạch Thông
24. KẾ HOẠCHPhòng cháy, chữa cháy rừng huyệnBạch Thôngnăm 2023
25. KẾ HOẠCHTuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệpnăm 2023trên địa bàn huyện Bạch Thông
26. KẾ HOẠCHThực hiện Chỉ thị số 17-CT-TU ngày 05 tháng 4 năm 2022 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối vớicông tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
27. KẾHOẠCHTuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật vềphòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện năm 2023
28. KẾHOẠCHTriển khai thực hiện Đềán “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗtrợphụnữtham gia giải quyết một sốvấn đềxã hội liên quan đến phụnữ”
29.KẾHOẠCHVề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
30. KH Thực hiện công tác CCHC năm 2023
31. QĐ Vv phê duyệt Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2023
32. Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
33. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nội dung và dự toán kinh phíthực hiện Mô hình áp dụng giống mới, sản xuất theo hướng hữu cơ
34. Quyết địnhh Vv phê duyệt kết quả rà xoát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022
35. THÔNG BÁOKết luận phiên họp thứ Mười támUBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
36. Công văn  V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63
37. Công văn V/v Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tựnguyện trên Cổng dịch vụcông
38. Công văn V/v phối hợp tổchức Lễhội Lồng tồng PhủThông,Xuân Quý Mão 2023
39. Cồng văn  V/v rà soát,hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
40.Công văn  V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụkaraoke
41. Công văn V/v tăng cường chỉ đạosản xuất vụ xuân, chủ động phòng chống SVGH cây trồng dịp Tết Nguyên đán2023
42. Công văn V/v tăng cường tuyên truyền công tácPCCC và CNCH
43. Công văn V/v tăng cường tuyêntruyền nhân dịp Tết Quý Mão2023
44. Công văn V/v tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
45. Công văn V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đất ngậpnước Thế giới năm 2023
46. Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023
47. Công văn V/v Thông báo lỗhổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bốtháng 01-2023
48. Công văn V/v thông báotuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹthuật tại Nhật Bản –Đợt 1 năm 2023
49. Công văn V/v thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023
50. Công văn V/v thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo trên băngrôn
51. Công văn V/v triển khai Kếhoạch cao điểm chốngbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảtrước, trong và sau Tết Nguyênđán Quý Mão 2023
52. Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
53. Công văn V/v triển khai thực hiện Thông báo số372-TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
54. Công văn V/vtăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
55. Công văn V/vtăng cườngcông tác phòng,chống bệnh dại phủ
THÁNG 02
1. BÁO CÁOCông tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng(Từngày 01 tháng 01 đến ngày 07 tháng 02 năm 2023)
2. BÁO CÁOKết quả đánh giá, công nhậncác xã,thị trấnđạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm2022
3. BÁO CÁOKết quả thẩm định hồ sơ xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
4. BÁO CÁOKết quả triển khai kế hoạch bảođảman toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuânnăm2023trên địa bàn huyện Bạch Thông
5. BÁO CÁOKết quảcông tác tư pháp năm 2022,phương hướng,nhiệm vụ năm 2023
6. BÁO CÁOKết quảtriển khai thực hiện Đềán “Phát triển ứng dụng dữliệu vềdân cư, định danh điện tửvà xác thực điện tửphục vụchuyển đổi sốquốc gia giai đoạn 2022-2025
7. Công văn Vv thực hiện chếđộbáo cáo định kỳlĩnh vực thông tin cơ sở
8. Công văn Vv đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT-TU và Chương trình hành động số 12-CTr-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
9. Công văn Vv hướng dẫn công tácvăn hóa -văn nghệnăm 2023
10. Công văn Vv khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác dự báo, đăng ký và thẩm định các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất
11. Công văn Vv thay đổi thời gian thi đấu giải Bóng chuyền
Công văn Vv thực hiện công chứng, chứng thựchợp đồng giao dịch
12. Công văn Vv thực hiện Văn bản số 640-UBND-NNTNMT ngày 08-02-2023 cùa UBND tinh Bắc Kạn
13. Cv Vv thực hiện công văn số 938 CV-HU ngày 07-2-2023 của Huyện Ủy Bạch Thông 14. CHƯƠNG TRÌNHCông tác của UBND huyện Bạch Thông năm 2023
15. Đề cương tuyên truyền về Luật NVQS
16. KẾ HOẠCHCông tác thi đua, khen thưởngnăm 2023
17. KẾ HOẠCHKiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gianăm 2022 và năm2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông
18. KẾ HOẠCHRà soát, đánhgiá thủ tục hành chính năm 2023
19. KẾ HOẠCHTổ chức lấy ý kiến Nhân dânđối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
20. KẾ HOẠCHTuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH trên địa bàn huyệnBạch Thôngnăm 2023
21. KẾ HOẠCHTheo dõi tình hìnhthi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
22. KẾ HOẠCHThực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
23. KẾ HOẠCHTruyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
24. KẾHOẠCHGiám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinhtế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi giai đoạn 2021-2025
25. KẾHOẠCHPhát động phong tràotoàn dân tham gia Phòng cháy,chữa cháynăm 2023 26. 27. KẾHOẠCHTuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghịđịnh số68-2000-NĐ-CP
28. KẾHOẠCHThực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023
29. KẾHOẠCHThực hiện Nghịquyết số22-NQ-CPcủa Chính phủban hành
30. KẾHOẠCHTriển khai công tác phổbiến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa,Thểthao và Du lịch huyện Bạch Thông năm2023
31. KẾHOẠCHVề nâng cao hiệu quả quản lý tài chính -ngân sách trên địa bàn huyện Bạch Thôngnăm 2023
32. KH thực hiện Chị thị số 01-CT-TTg ngày 03-1-2023 của Thủ tướng chính phủ về công tác PCCC trong tình hình mới NĐ số 37
33. QĐ công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
34. Quyết định bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện CTMTQG PTKT -XH vùng Đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 lần 1
35. Quyết định về trao giải thưởng cho các tập thể các cá nhân đạt thành tích tại giải Bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập ĐCSVN
36. QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm,chống lãng phí năm 2023
37. Công  văn Về việctiếp tục đẩy mạnhcông tác dân vậnchính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sởvàphong trào“Dân vận khéo”
38. Công văn Về việctriển khai thực hiện Nghị quyếtsố 171-NQ-CP ngày 31-12-2022 của Chính phủ Vềviệc thực hiện nhiệm vụvà chấp hành kỷcương hành chính
39. Công văn V/v tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính
40. Công văn V/v Tăng cường tuyên truyền vềLuật Nghĩa vụquân sự
41. Công văn V/v thực hiện công tácbảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2023
42. Công văn V/v thực hiện Văn bản số 291-UBND-GTCNXD ngày 13-01-2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn
43. Công văn V/v triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
44. Công văn V/v xây dựng và tổchức thực hiện Kếhoạch truyền thông vềcông tác kiếm soát thủtục hành chính, thực hiện cơ chếmột cửa, một cửa liên thông
45. Công văn V/v yêu cầu xem xét lại mức đánh giá, xếploại đối với cán bộ, công chứccấp xã năm 2022
46.Công văn Vv nghiêm túc sử dụng phần mềm dùng chung của UBND tỉnh
47.CV vv tăng cường công tác quản lý, bảo vệ KCHTGT
48.Kế hoạch thực hiện Công tác thanh niên năm 2023 của huyện
49.Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
50.KẾ HOẠCHTriển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao độngtrênđịa bàn huyện Bạch Thôngnăm 2023
51.KẾHOẠCHTổchức Tháng hoạt động thểdục, thểthaocho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện năm 2023
52.Kh truyền thông về biển đảo đến năm 2030
53.Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống hạn vụ xuân năm 2023
54.Tuyên truyền về biển và đại dương (1)
55.Côngvăn V/v nhân rộng mô hình tựquản
56.Công văn V/v tiếp tụctăng cường công tác quản lýnhà nước vềhoạtđộng quảng cáo
57.Công văn V/v thực hiện chế độ trực phòng cháy, chữa cháy rừng.
THÁNG 03
1. CV V/v triển khai, hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 4, năm 2022 – 2023
2. BÁO CÁOKết quả công tác khắc phục diện tích trồng rừng không thành rừng thuộc Dự án Bảo vệ &phát triển rừng 2011-2020trên địa bàn huyện Bạch Thông
3.BC nhanh vụ chay tren dat LN ngay 03.3.23_ban_hành
4. BC UBND huyện theo CT13_CT_TW_2023
5.CĐ đôn đốc tiến độ SX vụ xuân 2023
6.công văn đề nghị rà soát HN CN thường xuyên
7. Công văn Vv đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
8. Công văn Vv tăng cường công tác quản lý. nhà nước về hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn huyện
9. Công văn Vv thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
10 CV chỉ đạo về chứng thực điện tử
11. CV tái tạo nguồn lợi thủy sản
12. CV Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR
13. Cv triển khai ATTP năm 2023
14. CV triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
15. CV Triển khai, hướng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 4
16. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CTMTQG 2021 2025 (Mới)
17. KẾ HOẠCHThực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bàodân tộc thiểu số theo Quyết định số 12018QĐ-TTg
18. KH vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023
19. KH-triển-khai-thi-hành-các-Luật-2023
20. Quyết định kiện toàn BCĐ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Bạch Thông, giai đoạn 2021-2025
21. TB dừng triển khai tin nhắn đến 8079
22. CV V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi
23. Thong báo kết luận phiên họp UBND huyện thứ 19
24. Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Hà Kim Oanh chủ tịch UBND huyện Bạch Thông
25. Thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2021-2026
26. Thực hiện công tác bảo đảm các điều kiện tiếp đón Đoàn Văn công Quân khu 1
27.Triển khai, hướng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 4
28. CV Vv giám sát lưu hành sản phẩm và quảng cáo thực phẩm vi phạm
29. CV Vv tiếp tục thực hiện các nhiệm vụphổbiến giáo dục pháp luật, hòa giải ởcơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luậttrongnăm 2023
30. CV V/v triển khai các thông báo tuyển sinh tháng 3 năm 2023
31. báo cáo an toàn giao thông quy I
32. BÁO CÁOCông tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông vàthực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tửquý I năm 2023
33. BÁO CÁOHoạt động thông tin cơ sởnăm 2023
34. CV Vv tham gia cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại
35. CV Vv thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mữa, lũ năm 2023
36. Kế hạch thực hiện công tác, chống mua bán người năm 2023
37. Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Bắc kạn đẩy mạnh phát triển kết nối hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiêm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Bạch Thông
38. KẾ HOẠCHKiểm tra công tácphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước mùa mưa bãocủa UBNDhuyện Bạch Thôngnăm 2023
39. KẾ HOẠCHTổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở y, dược tư nhân và cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn huyệnBạch Thông năm 2023
40. KẾ HOẠCHTổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2023
41. KẾ HOẠCHTriển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023
42. KẾHOẠCH Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023 trên địabànhuyện Bạch Thông 43. KẾHOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi huyện Bạch Thôngnăm 2023
44. KẾHOẠCHPhòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện Bạch Thônggiai đoạn 2023-2025
45. KẾHOẠCHTổchức các hoạt động Thông tin -Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sáchvà Văn hóa đọcViệt Namlần thứ2 năm 2023
46. KẾHOẠCHThực hiện công tác bảovệBMNN trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023 47. KẾHOẠCHThực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023
48. KH tăng cường ctac QLNN về lN huyen BT_ 2023
49. KH triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025
50. KH-thực-hiện-Chương-trình-27
51. nghị quyết về việc thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
52. phổ biến, triển khai quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
53. Quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND và Thường trực MTTQ VN huyện BT 54. Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng
55. Quyết định về việc kiện toàn BCĐ, tổ giúp việc BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn XH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
56. Quyết định vv phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện BT năm 2023
57. QUYẾT ĐỊNHVề việc cấp phát vật tư, thiết bị từ nguồn Dự trữ Quốc gia cho các đơn vị, địa phương năm 2023
58. CV V/v siết chặt trật tự, kỷcươngtrong chấp hành pháp luật vềgiao thông
59. CV V/v Chấnchỉnhviệcthực hiện chính sáchBảo trợ xã hội, an sinh xãhội
60. CV V/v Đăng ký tư vấn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia
61. CV V/v đẩy mạnhcông tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
62. CV V/v phổbiến, quán triệt nhận thức vềchuyển đổi số
63. CV V/v tăng cường phòng chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19
64. CV V/v tăng cường thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
65. CV V/v tuyên truyền Nghịquyết số722-NQ-UBTVQH15vềviệc thành lập thịtrấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
66. CV V/v thực hiện Công văn số 1627-VPCP-QHĐP ngày 14-3-2023 của Văn phòng Chính phủ
67. CV V/v thực hiện chương trình số 17-CTr-HU về trọng tâm cải cách tư phápnăm 2023 68. CV V/v triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2023
69. CV V/v thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023
70. KẾ HOẠCHTổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023
71. QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023(Đợt 1)
VĂN BẢN CỦA HUYỆN THÁNG 04
1. Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và một số nhiệm vụ giai đoạn 2024-2025
2. BÁO CÁOKết quảrà soát, đánh giá thủtục hành chính năm 2023
3. Dự thảo. KH tuyen truyen CCHC 2023 của huyện
4. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59-2019-NĐ-CP năm 2023
5. KẾ HOẠCH Đảm bảoan toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sảnnăm 2023trên địa bàn huyện Bạch Thông
6. KẾ HOẠCHTổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023
7. KẾ HOẠCHTuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Bạch Thôngnăm 2023
8. KẾ HOẠCHThu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin vàxây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn huyện
9. KẾ HOẠCHThực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở
10. KẾ HOẠCHThực hiện Tiểu dự án 2
11. KẾ HOẠCHThực hiện Tiểu dự án 3Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyệnnăm 2023
12. KẾ HOẠCHTriển khai kiểm tra liên ngànhtrongTháng hành động vì an toàn thực phẩmnăm 2023
13. KẾHOẠCHKhảo sát tuyến, điểm du lịchcó tiềm năng pháttriển du lịch huyện Bạch Thông
14. NQ Vv điểu chỉnh KH vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 và 2023
15. QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023(Đợt 1)
16. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết xây dựng xã Lục Bình đạt chuận nông thôn mới năm 2023
17. QUYẾT ĐỊNHVềviệc kiện toàn Ban Chỉđạo thi hành án dân sựhuyện Bạch Thông
18. QUYẾT ĐỊNHVềviệc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa và Thông tin huyện Bạch Thông
19. THÔNG BÁOKết luận phiên họp thứ Hai mươiUBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
20 .THÔNG BÁOKết luậncủa Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với một số phòng, ban chuyên môn huyện ngày 14tháng 4 năm 2023
21. THÔNG BÁOTiếp nhận viên chứcvềcông tác tại các đơn vịsựnghiệpthuộc Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thôngnăm 2023
22. CV Vv đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022
23. Cv Vv đôn đốc chỉđạo,thực hiệnhỗtrợlàm nhàởcho hộnghèonăm 2023
24. Cv Vv rà soát, chấn chỉnh tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi
25. Công văn Vv tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
26. Công văn Vv tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất
27. Công văn Vv tổ chức Tuần lễ Quốc gia nướcsạch và vệ sinh môi trườngnăm 2023
28. Công văn Vv tham giaý kiếnđối với dựthảo Nghịđịnh quy định chi tiết một sốđiều của LuậtPhòng, chống bạo lực gia đình
29. Công văn Vv thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Bạch Thông
30. Công văn Vv xin ý kiến đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023

31. KẾ HOẠCHThực hiện công tác cai nghiện và quản lýsau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023
32. KẾ HOẠCHThực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023
33. KẾHOẠCHThực hiện công tác trẻem huyện Bạch Thông năm 2023
34. KẾHOẠCHTriển khai Tháng hành động vì trẻem trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023
35. KẾHOẠCHTriển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâmtrên địa bàn huyện Bạch Thôngnăm 2023
36. KH điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023
37. THÔNG BÁOKết luận của Chủ tịch UBND huyện tạicuộc họp đánh giátiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN
38. Công văn Vv bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻem và báo cáo các vụviệc liên quan
39. Công văn Vv đẩy mạnh công tác tuyên truyền,tổchứcđánh giá cấp độdịchvàthực hiện các biện pháp phòng, chống dịchCovid-19
40. Công văn Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19
Vv thông báo lỗhổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft
41. Công văn Vv thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi
42. Công văn Vvđảm bảo an ninh, an toàn hệthống Dịch vụcông và một cửa điện tửcủa tỉnh
43. Công văn Vvthực hiệnviệc xác thực định danh điện tửmức độ2 đối với CBCCVC trên địa bàn huyện
44. Công văn VvtriểnkhaicàiđặtVNeIDvàđịnhdanh điện tử mứcđộ 2
VĂN BẢN CỦA HUYỆN BẠCH THÔNG THÁNG 05
1.BÁO CÁO Kết quả kiểm tra trách nhiệm củaThủtrưởng đơn vịtrong việc thực hiện công tác tiếp công dân vàgiải quyết đơn của côngdân
2.BÁO CÁOKết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT-TTgngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
3. BÁO CÁOsơ kết năm thứtư thực hiện Kếhoạch 240 của BộCông an triển khai Chỉthịsố12 về“tín dụng đen”
4. BC kết quả giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sỏ, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
5. KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông
6. KẾ HOẠCHThực hiệnchương trìnhsản xuấtlúatheo hướng hữu cơ,hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vụ Mùanăm 2023theoNghị định số 35-2015-NĐ-CP
7. KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023
8. KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT-TTg, ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự,an toàn giao thôngđường bộ trong tình hình mới
9. KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW
10. KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý Từ ngày 01-6đến ngày 30-6-2023
11. QUYẾT ĐỊNHVềviệc thành lập Tổkỹthuật, hỗtrợsửa chữa thiết bịĐài truyền thanh cấpxãhuyện Bạch Thông
12. QUYẾT ĐỊNHVv Thành lập cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện BạchThông
13. THÔNG BÁOKết luận nội dung phiên họp lần thứ thứ Hai mươi mốt UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
14. Công văn Vv giao nhiệm vụtriển khai thực hiện Kếhoạch tổchức các hoạt động kỷniệm 75 năm trận Công đồn PhủThông (25-7-1948 -25-7-2023)
15. Công văn Vv hướng dẫnkhắc phục hiện tượngvàng lá lúavụ xuân năm 2023
16. Công văn Vv tăng cường quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi trên địa bàn huyện Bạch Thông
17. Công văn Vv tập trungchăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụXuân năm 2023
18. Công văn Vv tiếp tục tăng cườngcông tác phòng,chống tội phạm và vi phạm pháp luậtliên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
19. Công văn Vv tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5 Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31-5-2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
20. Công văn Vv thực hiện chỉnh lý biến động đất đai các công trình đường lâm nghiệptỉnh BắcKạn, giai đoạn 2021-2025
21. Công văn Vv thực hiện thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúanăm 2022, 2023
22. Công văn Vv triển khai thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện
22.KẾ HOẠCHKiểm tra công tác quản lý nhà nướcvề lâm nghiệptại UBND các xã, thị trấn vàkiểmtra các cơ sở kinh doanh, chế biếnlâm sảntrên địa bàn huyện Bạch Thôngnăm 2023
23. KH Xây dựng Mô hình điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Bạch Thông
24. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND -LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày08-5-2023 đến ngày11-5-2023
25. QUYẾT ĐỊNHVề việc kiện toànBộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bạch Thông
26. THÔNG BÁOKết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Bảovệan toàn công trình lưới điện cao áp huyện Bạch Thông
27. THÔNG BÁOKết luận Hội nghịgiao ban công tác văn hóa, thông tin Quý I, phương hướng, nhiệm vụQuý II năm 2023
28. THÔNG BÁOPhân công lịchtrực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chínhtại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảUBNDhuyện Bạch Thông
29. THÔNG BÁOPhân côngthành viên Ban chỉ huy Phòngthủ dân sự;Phòngchống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phụ trách địa bàn
30. Công văn Vv đẩy mạnh hoạt động củaTổcông nghệsốcộng đồng cấp xã, thôntrên địa bànhuyện
31. Công văn Vv tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện
32. Công văn  Vv xây dựng kếhoạch khắc phục những tồn tại, hạn chếChỉsốCCHC của huyện năm 2022
33. BÁO CÁO Kết quả kiểm tra trách nhiệm củaThủtrưởng đơn vịtrong việc thực hiện công tác tiếp công dân vàgiải quyết đơn của côngdân
34. BÁO CÁOKết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT-TTgngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
35. BÁO CÁOsơ kết năm thứtư thực hiện Kếhoạch 240 của BộCông an triển khai Chỉthịsố12 về“tín dụng đen”
36. BC kết quả giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sỏ, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
37. KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông
38. KẾ HOẠCHThực hiệnchương trìnhsản xuấtlúatheo hướng hữu cơ,hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vụ Mùanăm 2023theoNghị định số 35-2015-NĐ-CP
39. KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023
40. KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT-TTg, ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự,an toàn giao thôngđường bộ trong tình hình mới
41. KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW
42. KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý Từ ngày 01-6đến ngày 30-6-2023
43. QUYẾT ĐỊNHVềviệc thành lập Tổkỹthuật, hỗtrợsửa chữa thiết bịĐài truyền thanh cấpxãhuyện Bạch Thông
44. QUYẾT ĐỊNHVv Thành lập cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện BạchThông
45. THÔNG BÁOKết luận nội dung phiên họp lần thứ thứ Hai mươi mốt UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
46. Công  văn V/ v giao nhiệm vụtriển khai thực hiện Kếhoạch tổchức các hoạt động kỷniệm 75 năm trận Công đồn PhủThông (25-7-1948 -25-7-2023)
47. CV Vv hướng dẫnkhắc phục hiện tượngvàng lá lúavụ xuân năm 2023
48. CV Vv tăng cường quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi trên địa bàn huyện Bạch Thông
49. CV Vv tập trungchăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụXuân năm 2023
50. CV Vv tiếp tục tăng cườngcông tác phòng,chống tội phạm và vi phạm pháp luậtliên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
51. CV Vv tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5 Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31-5-2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
52. Công văn Vv thực hiện chỉnh lý biến động đất đai các công trình đường lâm nghiệptỉnh BắcKạn, giai đoạn 2021-2025
53. CV Vv thực hiện thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúanăm 2022, 2023
54. CV Vv triển khai thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện
THÁNG 6
BÁO CÁOKết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2023
BÁO CÁOKết quảthực hiện nhiệm vụphát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm;nhiệm vụvà giải pháp chủyếu 6 tháng cuối năm 2023
7. KẾ HOẠCHHiệp đồng ứng phóthảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;phòng, chống cháynổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bànhuyện Bạch Thông năm 2023
8. KẾ HOẠCHTriển khai thi hànhLuật Khámbệnh, chữa bệnh số 15-2023-QH15
9. KẾHOẠCHXây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 10. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa, vụ Đôngnăm 2023
11. THÔNG BÁOKết luận nội dung phiên họp lần thứ thứ Hai mươi haiUBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
12.CV Vv đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
13. CV Vv khắc phục những tồn tại, hạn chếtrong thực hiện nhiệm vụvà chấp hành kỷluật lao động, kỷcương hành chính
14. CV Vv tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường,thu gom, xử lý rác thải tập trung
15. CV Vv thu nhận hồ sơvà kích hoạt tài khoản định danh điện tử
16. CV Vv thực hiện các nhiệm vụnhằm nâng cao hiệu quảthi hành pháp luật vềxửphạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện
17. CV Vv thực hiệncác nội dungkiến nghị của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XV
18. CV Vv triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
19. CV Vv triển khai thực hiệnmột sốvăn bản vềcông tác cải cách hành chính của Trungương,của tỉnhvà của huyện
THÁNG 07
1. CÔNG ĐIỆN Chủ động ứng phó với cơn bão số 01 (tên quốc tế là TALIM) năm 2023
2. Kế hoạch Hoạt động của BCĐ Chuyển đổi số huyện Bạch Thông năm 2023
3. Kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền phân loại thu gom xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Vi Hương Lục Bình
4. KẾ HOẠCHTổ chức Giải Bóng chuyền hơi Công nhân, viên chức, lao độnghuyện Bạch Thông lần thứ V, năm 2023
5. KẾHOẠCHThực hiện Tiểu dựán 2 thuộc Dựán 10 của Chương trình MTQG phát triểnkinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi năm 2023trên địa bàn huyện Bạch Thông
6. THỂ LỆHội thi “Hoà giải viên giỏi huyện Bạch Thông” năm 2023
7. THÔNG BÁOKết luận nội dung phiên họp lần thứ thứ Hai mươi baUBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
8. Công văn V/v chủđộng ứng phó vớimưa lớndo ảnh hưởng của cơn bão số1
9. Công văn V/v tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sảntrong công sở
10. Công văn V/v tăng cường triển khai các hoạt động hướng tới kỷniệm 75 năm trận Công đồn PhủThông(25-7-1948 -25-7-2023)
THÁNG 08
1. BÁO CÁOĐánh giá giữa kỳthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bạch Thông
2. BÁO CÁOKết quảtổchức Hội thi “Hòa giải viên giỏi huyện Bạch Thông” năm 2023
3. BÁO CÁOKẾT QUẢTHỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
4. KẾHOẠCHTriển khaiCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bànhuyện Bạch Thông
5. Thông báo kết luận nội dung phiên họp lần thứ Hai mươi tư UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
6. THÔNG BÁOKết luậnHội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ6 tháng cuối năm 2023
7. THÔNG BÁOVềviệctiếp nhận giáo viên hợp đồnggiảng dạy trong các trườnghọcthuộc huyệnBạch Thông năm học 2023 -2024
8. Công văn V/v đề nghị rà soát lại tiêu chí Thu nhập trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2023
9. Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ
10. Công văn V/v thực hiệncông tác bảo vệ bímật nhànước
11. Công văn bảo đảm an toàn giao thông nhân dịp nghỉ lễ 02-09
12. Công văn triển khai Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống
13. KẾ HOẠCHDự khai giảng năm học 2023-2024
14. KẾ HOẠCHTuyên truyền, kiểm tra, an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất,kinh doanh trên địa bàn huyện Bạch Thôngnăm 2023
15. KẾHOẠCHKiểm tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tácphòng cháy, chữacháy và cứu nạn cứu hộnăm 2023
16. THÔNG BÁOPhân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyênvà Môi trường huyện Bạch Thông
17. THÔNG BÁOTiếp nhận viên chứcvềcông tác tại Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp -Giáo dục thường xuyênhuyện Bạch Thôngnăm 2023
THÁNG 09
1.Báo cáo kết quả hực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆNChương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùngđồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
3. BÁO CÁOKết quả1 nămtriển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thôngtrên địa bàn huyện đến năm 2025
4. Công văn Vv tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen
5. Công văn Vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
6. Kế hoạch Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2023
7. KẾ HOẠCHTổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
8. KẾ HOẠCHThực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023trên địa bàn huyện Bạch Thông
9. KẾ HOẠCHTriển khai thí điểm mô hình“Ngày không hẹn” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến”
10. KẾHOẠCHGiám sát thực hiện Luật trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em
11. KẾHOẠCHThanh tra, kiểm tra liên ngành vềAn toàn thựcphẩmtrong dịp Tết Trung thu năm 2023
12. KH triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông
13. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động chuyển đổi số năm 2023
14. QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông
15. QUYẾT ĐỊNHVềviệc công bốbệnh Dịch tảlợn Châu Phi tạiđịa bàn xã SỹBình, huyện Bạch Thông
16. THÔNG BÁOKết luận nội dung phiên họp lần thứ thứ Hai mươi lămUBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
17. THÔNG BÁOPhân công lịchtrực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chínhtại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảUBNDhuyện Bạch Thông
18. THÔNG BÁOThủ tục hành chính áp dụng mô hình trong thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảUBNDhuyện Bạch Thông
19. Công văn V/v bình chọn chương trình tham gia Liên hoan Cán bộthư việntuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách năm 2023
20. Công văn V/v đôn đốcchỉđạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tảlợn Châu Phi
21. Công văn Vv tuyên truyền vềtuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
22. Công văn V/v triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn công dân bịmất tích trên địa bàn xã Tân Tú
23. Công văn V/vtiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợvà pháo