VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TỈNH BẮC KẠN

1. CV số:2177/ UBND -VXNV Vv tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích;phòng, chống đuối nước cho trẻ em
2. QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toànc ông chứcđầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bạch Thông
3.BÁO CÁO Kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 3 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. BÁO CÁO Hiện trạng cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn
KẾHOẠCH Tuyển sinh vào lớp 10 hệ Phổ thông dân tộc nội trú trường Hữu nghị 80 năm học 20222023
5. KẾHOẠCHTuyển sinh vào lớp 10 phổ thông dânt ộc nội trú trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc năm học 2022 2023
6. Số LĐTBXHBTXH&GNVv lập danh sách đại biểu tham dự tập huấn nâng cao năng lực về kiểm tra giám sát, đánh giá nhân rộng mô hình CLBLTHTGN
7. CV Số STTTT-TTBCXBVvhướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở và thực hiện báo cáo số liệu từng Quý năm 2022
8. CV Vv thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2022 2023 của Trường dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn
9. Công Văn V/v đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cấp bản sao điện tử từ sổ gốc
10. BÁO CÁOKết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 5/2022củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. Công văn V/v rà soát, ngăn chặn nguy cơ tấn công APT
12. THÔNG BÁO Về việc thành lập Trang Thông tin điện tử
13.KẾ HOẠCHThực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14. KẾ HOẠCHT riển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụngười dân, doanh nghiệptrong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
15. KẾHOẠCHGiám sát, đánh giá thựchiệnChương trình mục tiêu quốc giagiảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 -2025
16. KẾ HOẠCH Thực hiện Giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt
cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ, năm học 2022-2023

17. Công văn V/v thực hiện Quyết định số 2447QĐ-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng
18. BÁO CÁO Kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 8/2022củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
19. CV V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022
20. CV Về việc tuyên truyền về Giải Bóng chuyền trẻ cúp CLB quốc gia năm 2022
21. HÔNG BÁO Danh mụcthủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Khoa học và Công nghệcung cấp trực tuyến toàn trình
22. KẾHOẠCHThực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xãhội vùngđồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
23.THÔNG BÁO Danh mụcthủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Thông tin 24.THÔNG BÁO Danh mụcthủtục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyếtcủa SởLao động–Thương binh vàXãhộicung cấp trực tuyến
25. Vv triển khai,vận hành, rà soát sau lắp đặt đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT
26. Vv tổng rà soát, kiểm tra an toàn vềphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộtrên phạm vi toàn tỉnh
Vv hướng dẫn đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
27. THÔNG BÁOVềviệc tổchức trưng bày, giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân đối với cácsản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022
28. THÔNG BÁOKết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tạibuổi làm việc với Sở Lao động -Thương binh và Xã hộingày 25tháng 10 năm 2022
29. Công văn V/vhướng dẫn thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 -2025
30. Công văn V/vhướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình 31. mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
32. Công văn V/vphổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia1010
33. Công văn V/vthực hiện thống kê đất đai năm 2022
34. BÁO CÁOKết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 10-2022củacác cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
35. BÁO CÁOKết quảđăng ký, sửdụng tài khoản trên Cổng dịch vụcông quốc gia của cán bộ, công chức, viên chứccác cơ quan đơn vị, địa phương
36. BÁO CÁOTổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
37. HƯỚNG DẪN Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết
38. HƯỚNG DẪNVề việc thực hiện chuyển tiếp các đồ án quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh
39. QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử,kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
40. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệtĐề án nângcao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
41. Công văn V/v Hướng dẫn quản lý,sửdụng,thanh toán, quyết toán nguồn vốn thực hiện dựán 1, dựán 2 thuộc chương trình MTQG DTTS&MN
42. Công văn V/v hướng dẫntự đánh giá, chấmđiểm Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vịnăm 2022
43. Công văn V/v triển khai chương trình hỗtrợđào tạo nghềgắn với việc làm tại tỉnhQuảng Ninh do Tập đoàn than Khoáng sản ViệtNam hỗtrợ
44. Công văn V/v tuyên truyền đảm bảo an toàn an ninh trật tự