VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN BẠCH THÔNG

1. CV Số:562/ UBND- TP Vv phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng
2. THÔNG BÁO số 76/ TB-UBND TB Kết luận phiên họp thứ Chín UBND huyện khóa XX
3. Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn huyện bạch thông từ ngày 11/4 đến 17/4/2022
4. Thông báo số:87/TB-UBND ngày 04/5/2022 của UBND huyện Bạch Thông, Thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bạch Thông (từ ngày 24/4 đến ngày 01/5/2022)
5. Công văn số:737/UBND-VP ngày 04/5/2022 của UBND huyện Bạch Thông Về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 14 BCĐ quốc gia, phòng chóng dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương..
6.KH số:138/KH-UBND huyện Bạch Thông ngày 16/5/2022 KHTriển khai Chương trình Sóng và máy tính cho em trên địa bàn huyện Bạch Thông
7.KH số:129/KH-UBND huyện Bạch Thông ngày 13/5/2022 KHThực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025
8.KH số:136/KH-UBND huyện Bạch Thông ngày 16/5/2022 KHTriển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trịvà các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liênhợp quốc trên địa bànhuyện Bạch Thông
KH số:135/KH-UBND huyện Bạch Thông ngày 16/5/2022 KH Phục hồi, phát triển du lịch Bạch Thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022
10. CV số:787/UBND-VP ngày 10/5/2022 của UBND huyện V/v thực hiện Công văn số2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
11. Thong báo cấp độ dịch trên địa bàn huyện từ 18/4 đến 24/4/2022
12.Thông báo khám sàng lọc tim bâm sinh miến phí cho trẻ em
13.THÔNG BÁOKết luận phiên họp thứ Mười UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2022
14.THÔNG BÁOPhân côngnhiệm vụ lãnh đạo, chuyên viênphòng Nội vụ huyện
15. Công văn V/v tăng cường phòng tránh, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
16. Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
17. Công văn V/v thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn
18. Công văn Trien-khai-thuc-hien-cac-CT-MTQG
19.-BC-TRONG-TROT-BVTV-7-NGAY-TU-11-17.5.2022
20.-BC-TRONG-TROT-BVTV-7-NGAY-TU-18-24.5.2022
21. Công văn thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/31/5/2022
22.công văn thực hiện thông tư số062022TT-BGDĐT  THONG-TU-06-BGDDT
23. Huong-dan-to-chuc-HDH-cho-thieu-nhi-nam-2022
24.Ke-hoach-Tim-kiem-HCLS-den-nam-2030
25.KẾHOẠCHTriển khai Chương trình Sóng và máy tính cho em trên địa bàn huyện Bạch Thông
26.KH triển khai đề án đảm bảo cơ sở vất chất ngành y tế huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025
27.KH-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-ASEAN-phong-chong-sot-xuat-huyethuyen-Bach-Thong
28.KH-TRIEN-KHAI-CUOC-VAN-DONG-SO-19
29.QD-UBND-huyen-ve-ban-hanh-KH-trien-khai-thuc-hien-Chuong-trinh-phong-chong-toi-pham-trong-nganh-Giao-duc-tinh-Bac-Kan-den-nam-2025
30.TB-TINH-HINH-SAU-BENH-HAI-LUA-XUAN-2022
31.Công văn về việc Thuc-hien-luat-PCTH-thuoc-la-va-huong-ung-Ngay-the-gioi-khong-thuoc-la
32.Công văn Ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em
33. Công văn V/v thực hiện công tác quản lý người sử dụng ma túy, quản lý sau cai và lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc
34.KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”
35. KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2021
36. KẾ HOẠCH Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật Về vũ khí, vật liệu nổ, công cụhỗtrợtrên địa bàn huyện Bạch Thông
37.Công văn sô 783/UBND-NV V/v xây dựng danh mục hồ sơ lưu trữ hàng năm
38. CV số 963 UBND-NV V/v triển khai các thông báo đào tạo bồi dưỡng
39.  CV LĐTBXHVv phối hợp tổ chức hội nghị tư vấnt uyển sinh đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam
40. Thong bao ket qua đánh giá cấp độ dịch Covid – trên địa bàn huyện Bạch Thông từ ngày 23/5 đến ngày 29/5/2022
41.Thong bao ket qua đánh giá cấp độ dịch Covid – trên địa bàn huyện Bạch Thông từ ngày 30/5 đến ngày 05/06/2022
42. THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị đánh giá 01 năm học thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025
43. THÔNG BÁO Kết luận phiên họp thứ Mười một UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2022
44. THÔNG BÁO Nội dung họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 26/5/2022
45. CV V/v phối hợp rà soát tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
46. CV V/vtriển khai các Kế hoạch tuyển sinh vào trường Vùng cao Việt Bắc Hữu Nghị T80 năm học 2022 2023
47. LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”NĂM 2022 Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2022
48 BÁO CÁO Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 07 tháng 6 năm 2022
49. Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính huyện Bạch Thông
50. THÔNG BÁO Kết luận họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện ngày 27/05/2022
51. CV về việc tuyên truyền phòng ngừa người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hđlđ
52. CV về việc thực hiện công văn số 5079/BTC-QLG ngày 02/06/2022 của Bộ tài chính
53. CV V/v thông báo lỗhổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool
54. CV Vvthực hiện Công điện số 488 CĐ TTg ngày 06/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia
55. KẾ HOẠCH Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông
56. BÁO CÁO Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
57. Công văn V/v thông báo lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool
58. CV V/v thực hiện Thông báo số 183/TB-UBND ngày 3052022 của UBND tỉnh Bắc Kạn
59. CV V/v thực hiện Thông báo số 189/TB-UBND ngày 0662022 của UBND tỉnh Bắc Kạn
60. Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo công vụ
61.KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” huyện Bạch Thông năm 2022
62.THÔNG BÁO kết luận Hội nghị giao bancông tác văn hóa,thông tin6 tháng đầu năm, phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
63. Công văn Vv thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2–Khóa 2 năm 2022
64. Công văn Vv thực hiện công tác PBGDPL
65. KẾHOẠCH Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012
của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Bạch Thông

66. Công văn V/vtăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
67. KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện(911)
68. BÁO CÁOHoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022
69. C\v về việc tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh
70.Công văn Vv tăng cường bảo đảm ATTP dịp tết trung thu năm 2022
71. Công văn Huyện ủy về định hướng tuyên truyền tháng 9
72. Kế hoạch tổ chức tết trung thu
73. Công văn Vv chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra sạt lở đất
74. Công văn V/v Hướng dẫn bón đón đòng lúa nếp vụ Mùa năm 2022 theo Nghị định số 35/2015NĐ-CP
75. Công văn V/v hướng dẫn hệt hống một số giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm
76.Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện
77. Công văn V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra sạt lở đất
78. Công văn V/v thực hiện Quyết định số 2447QĐ-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng
79.CV V/v áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
80. CV V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
81.CV V/v thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022 của trường Đại học khoa học – Đại học thái nguyên
82. V/v bình chọn video tham gia vòng chung kết Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022
83. V/v tăng cường các hoạt động chuyển đổi số và thực hiện bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã
84. Côngvăn V/v triển khai thực hiện quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 cua UBND tinh Bắc Kạn
85.Công văn V/v áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
86. Về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức
87. THÔNG BÁO Kết luận kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2022
88. QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo,hộ chính sách xã hội(Quý II năm 2022)
89. QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện
90. THÔNG BÁO Kết luận phiên họp thứ Mười bốn UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
91. ĐIỀU LỆ Giải Bóng chuyền hơi trung -cao tuổi huyện Bạch Thông năm 2022
92. Công văn V/v chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022
92. Công văn V/v thực hiện một số nhiệm vụ,giải pháp để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn huyện
93 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bạch Thông tháng 10 năm 2022
94. CV về việc tuyên truyền về ngày chuyển đổi số 10/10
95.Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022
96. Kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động phát thanh, mạng xã hội
97. KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022
98. KẾHOẠCHThực hiện, đảm bảo thi hành các quyết định xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông
99. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt kế hoạch thực hiệnTiểu dự án 2
100. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch thực hiện Tiểu dựán 3
101. Công văn V/v hỗ trợ làm nhà ĐĐK năm 2022
102. Công văn V/v hướng dẫn cập nhật bổ sung số ĐDCNCCCD và tiếp tục cài đặt sử dụng ứng dụng VssID
103. Công văn V/v rà soát, báo cáo tiến độ thực hiệncác tiêu chíxác địnhChỉ sốCCHCnăm 2022
104. Công văn V/v tổ chức triển khai phổ biến KH, Thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh bắc kạn lần thứ 7 2022 2-2023
105. Công văn V/v thực hiện các hoạt động nhân dịp tháng hành động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
106.Công văn  V/v thực hiện chỉ thị số 05 CT-HU ngày 29-10-2022 của Ban thường vụ Huyện ủy
107.Công văn  V/v thực hiện thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh
108. Báo cáo Về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
109. CV về việc rà xoát thống kê người cao tuổi, người khuyết tật chưa có thẻ bảo hiểm y tế
110. Điều chỉnh ngày hội đại đoàn kết xã Lục Bình
111. kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới
112. KẾ HOẠCH Kiểm tra kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đánh giá việc thực hiện xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng,chống tội phạm QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2022
113. Theo dõi Chương trình giao lưu toàn quốc “Hồ Chí Minh -Hành trình khát vọng 2022”
114. Thông báo gioi thiệu chuc danh va chu ky của phó phòng tu phap huyen bach thong 115. THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
116. Công văn V/v công khai lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bạch Thông
117. Công văn  V/v hướng dẫn rà soát đưa ra khỏi danh sách và bầu thay thế, bổ sung người có uy tín giai đoạn 2019-2023 và xét đề nghị các cấp khen thưởng năm 2022
118. Công văn V/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ người Việt Nam ở nước ngoài
119. Công văn V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đối với hoạt động tái chế phế liệu
120. Công văn V/v tăng cường thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH
121. Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
122. Công văn V/vthực hiện Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH
123. Công văn V/v triển khai thực hiện QĐsố:2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn
124. Công văn V/vtăngcường công tác phòng, chống đói, rétcho đàn vật nuôi
125. Công văn V/v thực hiện một sốnhiệm vụ, giải pháp trongcông tác quản lý Nhà nước vềđất đai
126. Công văn V/v chủ động giống lúa nếp địa phương cho sản xuất theo hướng hữu cơ vụ mùa năm 2023
127.THÔNG BÁONội dung họpLãnh đạo UBND huyện ngày 31-10-2022
128. THÔNG BÁOKết quả vận độngđónggóp, ủng hộxây dựng Quỹ chăm sóc người cao tuổi
129. BÁO CÁOKết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họpthứ năm 130.HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
131.BÁO CÁOKết quảsơ bộcông tác rà soát hộnghèo, hộcận nghèo năm 2022
132. BÁO CÁOTình hình nâng cao điểm số, duy trì thứhạng chỉsốchi phí tuân thủpháp luậtnăm2022(chỉsốB1)
133. BÁO CÁOXây dựng kế hoạch dựkiến phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng DTTS&MN năm 2023
134. CV thực hiện Kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên 135.CHỈTHỊVềviệc chỉđạo tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệTết Nguyên đán QuýMãovà các lễhội đầu xuân năm 2023
136.THÔNG BÁOKết quả vận độngđónggóp, ủng hộxây dựng Quỹ chăm sóc người cao tuổi 137.HÔNG BÁONội dung họpLãnh đạo UBND huyện ngày 31-10-2022
138.KẾ HOẠCHChỉđạo điểm các mô hình, hoạt động can thiệp của Dựán 8
139.KẾ HOẠCHRà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính 140.nhà nước giaiđoạn 2022-2025trên địa bàn huyện Bạch Thông
141.KẾHOẠCHTriển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020
142.QUYẾT ĐỊNHVềviệc thànhlậpTổđôn đốc, hướng dẫn và hỗtrợđăng ký, sửdụng tài khoản 143.Cổng Dịch vụcông Quốc gia đểthực hiện DVCTT trên địa bànhuyện
tuyen truyen
144.Tuyên truyền một sốnội dungcơ bản liên quan đến Hội thảo Khoa học
145.THÔNG BÁODanh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND huyệnBạch Thông
146.THÔNG BÁONội dung họp Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2022
147.QUYẾT ĐỊNHVềviệc điều chỉnh nội dung trong kếhoạch thực hiện Dựán 6 trongChương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội
147.V vthực hiện nghiêm việc báo cáo kịp thời các trường hợp trẻem bịxâm hại
148.Vv báo cáo tổng kết, thống kếsốliệu công tác gia đìnhvà phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
149.Vv chủ động giống lúa nếp địa phương cho sản xuất theo hướng hữu cơ vụ mùa năm 2023
149.Vv kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,viên chức năm 2022
150.Vv tăng cường bảo vệtrẻ em, kịp thời thông tin, báo cáo,hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại
151.Vv tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộc độc thực phẩm tại khu vực trường học
152.Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm mùa và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xinCovid-19
153.Vv tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ
153.Vv tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá
154.Vv tăng cường tuyên truyền vềphòng chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19
155.Vv Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh lần thứXII Nhiệm kỳ2022 -2027
156.Vv tuyên truyền sựkiện “Ngày hội cam, quýt và giớithiệu sảnphẩmOCOP gắn với các hoạt động Văn hóa, thểthao, du lịch”huyện Bạch Thông năm 2022
157. Vv thực hiện một sốnhiệm vụ, giải pháp trongcông tác quản lý Nhà nước vềđất đai
158.Vvđẩy nhanh tiến độthực hiện cácchương trình mục tiêu quốc gia
159.Vvtăngcường công tác phòng, chống đói, rétcho đàn vật nuôi
160.Vvtriển khai quyết liệt, đồng bộcác giải pháp kiểm soátphòng,chống bệnh Cúm gia cầm 161.Vvtriển khai thực hiện thông báo 313-TB-UBNDngày 31102022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
162.Vvtriểnkhai thực hiện đặt đường liên kết trang TTĐT cấp xã với Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
163.Báo cáo kết quả thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông
164. BÁO CÁO Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng
165. BÁO CÁO tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX
166. Kế hoạch thực hiện Nghị định số 59-2022- NĐ-CP ngày 05-09-2022 của chính phủ quy định về định danh xác thực điện tử trên địa bàn huyện
167. KẾ HOẠCH Kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
168.THÔNG BÁO Kết quả họp xét, công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022
169. Công văn V/v chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, rét đậm, rét hại
170. Công văn V/v hướng dẫn việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022
171.  Công văn V/vtăng cường thực hiện công tác quản lý đối với các cơ sở chế biến gỗ
172. Công văn V/v tăng cường công tác quản lý,sử dụng đất đối với các công trình, dự án
172.BÁO CÁOCông tác tư pháp tháng 12năm 2022
174. CV Vv phối hợp triển khai Cuộc thi sáng tác, sưu tầm câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh Bắc Kạn
175.Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện BT giai đoạn 2021-2025 năm 2022
176.KH cong tac thanh tra, kiem tra năm 2023
177. KH triển khai công tác đảm bảo ATTP tết Nguyên Đán Quỹ Mão và Lễ hội xuân 2023 trên địa bàn huyện BT
178. QUYẾT ĐỊNH Về việc xếp loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
179.Công văn  V/v tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
180. Công văn V/v triển khai Quyết định số 3510-QĐ-BHXH,Quyết định số 3511-QĐ-BHXH ngày 21-1-2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
181. Công văn Vv hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện dự án ĐTXD bằng nguốn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Bạch Thông