V/v hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế

 Xem nội dung chi tiết tại đây