Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021

KH-tuyen-dung-CHT-QS_danghvbt-15-09-2021_07h58p49(15.09.2021_08h48p00)_signed