TỜ TRÌNHVề việc đề nghị thẩm định dự toáncông trình Nhà văn hóa thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình

Xem chi tiết tại đây