TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Xem chi tiết tại đây