Tờ trình Về việc đề nghị thẩm định dự toán công trình Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang,xã Lục Bình,huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây