TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thẩm định dự toán công trình: Sửa chữa nhà văn hóa thôn Cao Lộc, xã Lục Bình

Xem chi tiết tại đây