TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thẩm định dự toán công trình Nhà văn hóa thôn Pác Chang,xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây