TỜ TRÌNH Về việc đề nghị nâng mức hưởng chế độ Phụ cấp lâu năm theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP đối với bà Phan Thị Tầm – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Xem chi tiết tại đây