TỜ TRÌNH Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Đàm Văn Quang sử dụng đất tại Thôn Nam Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây