TỜ TRÌNH Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho 01hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem chi tiết tại đây