TỜ TRÌNH THÁNG 9/2023

1. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọnnhà thầu gói thầu cung ứnghàng hóa trâu sinh sản
2. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình sử dụng đất tại, xãLụcBình
3. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị phê duyệtdanh mục Dự ánHỗ trợ cộng đồngChương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc Dự án 3.tiểu dự án 1 hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực nông nghiệp xã Lục Bình năm 2023