TỜ TRINH THÁNG 6/2023

1. TỜTRÌNHVềviệcđềnghịchuyển mục đích sửdụng đất cho hộgia đình cá nhântại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
2. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị cấp kinh phí thẩm định giá thực hiện các chương trình, dự án năm 2023