TỜ TRÌNH THÁNG 07/2023

1. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đìnhsử dụng đất tạiThôn Cao Lộc
2. TỜTRÌNHVềviệc thẩm định dựtoán xây dựng con đường hoa xã Lục Bình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023
3. Tờ trình Vv đề nghị miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân kỳ tính thuế năm 2023