TỜ TRÌNH Đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình có đất tại xã Lục Bình, huyên Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây