Tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình tại xã Lục Bình, huyền Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây