Tổ đại biểu HĐND xã Lục Bình giám sát về công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn xã năm 2023

Thực hiện chương trình số 04/CTr-HĐND ngày 16/01/2023 của Thường trực HĐND về chương trình giám sát năm 2023. Ngày 26/5/2023  HĐND xã đã  thành lập đoàn giám sát về  việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện năm 2022 về công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn xã. Giám sát trực tiệp ở các thôn, HTX trên địa bàn.

Ngay Từ đâu năm Ủy ban nhân dân xã đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường, gắn với việc thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm,  chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra công tác và vệ sinh môi trường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn. Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân xã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường đến mọi cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng tổ chức Lễ phát động phong trào  thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và rác thải nhựa. Tuyên truyền vận động các thôn lắp đặt các bể chữa thuốc BVTV, cắm biển Pano, và các thôn đã đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường vào quy ước của thôn, vào ngày 25 hàng tháng tổ chức phát dọn, thu gom và xử lý rác thải trên địa bản, do đó tình hình phát sinh chất thải trên địa bàn xã không lớn nên không  làm ảnh hưởng đến các thành phần môi trường. Các hộ kinh doanh, các hộ có chuồng trại chăn nuôi chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường, quy ước của thôn đề ra.


Đoàn giám sát tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang và HTX Hòa Phát tại thôn Nà Nghịu

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế mặc dù đã được UBND xã tuyên truyền nhưng vẫn còn một số tồn tại như: nước thải chăn nuôi gia xúc của Hợp tác xã do chưa xử lý nền chuồng chưa phu hợp, nhiều chỗ trũng bị đọng nước thải khi trời mưa và một số hộ dân tại thôn Lủng Chang, Bản Piềng đa số xả thải tự nhiên ngấm vào đất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Trong quý II năm 2023 UBND xã phối kết hợp với đơn vị  thu gom rác thải là  Công ty Cổ phần Chợ Bắc Kạn tiến hành thu gom chất thải sinh hoạt của hộ gia đình tại 3 thôn dọc tuyến đường liên xã, nhưng do ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của một hộ dân chưa cao, chưa phân rác tại nguồn và còn có hộ xả rác tự do ra môi trường.


              Đ/c: Nông Thị Quyến – PBT- Chủ tịch HĐND phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát Đ/c Nông Thị Quyến – Phó bí thư; Chủ tịch HĐND xã đề nghị  trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân xã tăng cường hơn nữa về công tác quản lý nhà nước về môi trường, ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền các cơ sở sản xuất  kinh doanh, HTX và các hộ dân trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục tuyên truyền các hộ dân tại 3 thôn được Công ty Cổ phần Chợ Bắc Kạn thu gom rác thải phân loại rác thải và để rác đúng nơi quy định của thôn, xử lý các trường hợp vứt rác bừa bãi./.

   Hoàng Lường