Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã Lục Bình