THÔNG BÁOLịch kiểm tra hành lang an toàn giao thôngtrên địa bàn xã Lục Bình

THÔNG BÁOLịch kiểm tra hành lang an toàn giao thôngtrên địa bàn xã Lục Bình