THÔNG BÁO THÁNG 6/2023

1.THÔNG BÁOKết luận phiên họp thứHai mươi ba của UBND xãkhóa XX, nhiệm kỳ2021-2026
2. THÔNG BÁONIÊM YẾT CÔNG KHAI Danh sách, kết quảxét đánh giá dạng tật và mức độkhuyết tật
3. THÔNG BÁOVềviệc chấp hành quyết địnhxửphạtvi phạm hành chính vềlĩnh vực đất đai (lần 2)