THÔNG BÁO THÁNG 5/2023

1. THÔNG BÁOKết luận phiên họp thứHai mươi hai của UBND xãkhóa XX, nhiệm kỳ2021-2026
2. THÔNG BÁOTổchức Chương trình đối thoại giữa Chủtịch Ủy ban nhân dân xãvới thanh niên xã Lục Bìnhnăm 2023
3. THÔNG BÁOKết luận của Chủ tịch UBNDxã tại Hội nghị đối thoại vớithanh niên năm 2023 4. THÔNG BÁOKết luận kiểm tra, giám sát của Thành viên Ban đại diệnHĐQTNHCSXH là Chủ tịch UBND xã quýII-2023