THÔNG BÁO THÁNG 08/2023

1. THÔNG BÁOKết luận phiên họp thứHai mươi năm của UBND xãkhóa XX, nhiệm kỳ2021-2026
2. THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAIKết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
3. THÔNG BÁO Về việc mời thầugói thầucung ứnggiống, vật tư để thực hiện xây dựng con đường hoa xã Lục Bình, huyện Bạch Thôngthực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mớinăm 2023
4. THÔNG BÁO Về việc phân công thành viênBQLphụ trách các tiêu chívề thôn nông thôn mới, xãnông thôn mớinăm 2023
5. THÔNG BÁODanh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyếnthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Lục Bình Danh mục TTHC xã năm 2023
6. THÔNG BÁOKết luận nội dung họp giao bantháng 8 năm 2023
THÔNG BÁOKết luận phiên họp thứHai mươi năm của UBND xãkhóa XX, nhiệm kỳ2021-2026
7. THÔNG BÁOLịch trựctrong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9của lãnh đạo và công chức UBND xã Lục Bình
8. THÔNG BÁOTình hìnhsâu, bệnh hại lúa mùa