Thông báo số:766/UBND-GDĐT ngày 09/5/2022V/v triển khai Quyết định 644/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch tuyển sinh vào trường THPT,PTDTNT tỉnh, THPT chuyên Bắc Kạn năm học 2022-2023

Xem chi tiết tại đây