Thông bao phát và tiếp sóng chương trình lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Xem chi tiết nội dung tại đây