Thông báo của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v cảnh báo phương thức lừa đảo qua hòm thư điện tử công vụ tỉnh

xem chi tiết tại đây