Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao xã Lục Bình lần thứ III, năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây