Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid – 19 của Sở LĐTB & XH tỉnh Bắc Kạn

Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid – 19