QUYẾT ĐỊNHVềviệc thành lập mô hình “Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trởvềđịa phương tái hòa nhập cộng đồng”trên địa bàn xã Lục Bình

QUYẾT ĐỊNHVềviệc thành lập mô hình “Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trởvềđịa phương tái hòa nhập cộng đồng”trên địa bàn xã Lục Bình