QUYẾT ĐỊNHVềviệc ban hành Quy chếlàm việc của Ban chỉđạo“Quản lý, giám sát,giáo dục người chấp hành xong án phạt tùtrởvềđịa phương tái hòa nhập cộng đồng”trên địa bàn xã Lục Bình

QUYẾT ĐỊNHVềviệc ban hành Quy chếlàm việc của Ban chỉđạo“Quản lý, giám sát,giáo dục người chấp hành xong án phạt tùtrởvềđịa phương tái hòa nhập cộng đồng”trên địa bàn xã Lục Bình