QUYẾT ĐỊNHVề việc áp dụng biện pháp cách ly y tế ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19

QUYẾT ĐỊNHVề việc áp dụng biện pháp cách ly y tế ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 liên quan đến F0 Phan Thị Ngậm