QUYẾT ĐỊNHThành lậpmô hình “Tổliên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” thôn Bắc Lanh Chang,xã Lục Bình

QUYẾT ĐỊNHThành lậpmô hình “Tổliên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” thôn Bắc Lanh Chang,xã Lục Bình