QUYẾT ĐỊNHPhân công người trực tiếp quản lý,giáo dục, giúp đỡngười chấp hành xong án phạt tùtrởvềtái hòa nhập cộng đồng DVT

QUYẾT ĐỊNHPhân công người trực tiếp quản lý,giáo dục, giúp đỡngười chấp hành xong án phạt tùtrởvềtái hòa nhập cộng đồng DVT