QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chếhoạt động mô hình “Tổliên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn xã Lục Bình

QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chếhoạt động mô hình “Tổliên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn xã Lục Bình