QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ truy vết các trường hợp tiếp xúc gần F0, F1 trên địa bàn xã Lục Bình

Xem chi tiết tai đây