QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn tổ kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành đeo khẩu trang trên địa bàn xã Lục Bình

Xem chi tiết tại đây