QUYẾT ĐỊNH Thành lậpTổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tửphục vụchuyển đổi sốquốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các thôn trên địa bàn xã Lục Bình

Xem chi tiết tại đây