QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn khảo sát về việc thực hiện xây dựng đường giao thông Nà Chuông đi Lủng Kén và từ nhà Ông Côn đi Khuổi Báng

Xem chi tiết nội dung tại đây