Quyết định Thành lập đoàn giám sát việc xây dựng lực lượng dân quân, công tác tuyển quân và các chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tại địa phương

Xem chi tiết tại đây