QUYẾT ĐINH THÁNG 05/2023

1. QUYẾT ĐỊNHVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục,xóa mù chữ xã Lục Bình năm 2023
2. QUYẾT ĐỊNHVề việc kiện toàn lạiBan bảo vệ và phát triển rừng thôn -xã Lục Bình
3. QUYẾT ĐỊNHVềviệckiện toànlạiBan bảo vệvà phát triển rừng xã Lục Bình
4. QUYẾT ĐỊNHThành lậpmô hình “Điểm chữa cháycông cộng”trên địa bàn xã Lục bình.
5. QUYẾT ĐỊNHVề việc xây dựng “Mô hìnhtuyên truyền”thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn xã Lục Bình
6. QUYẾT ĐỊNHVềviệc ban hành Quy chếhoạt động “Mô hình tuyên truyền” thực hiện Đềán 06 của Chính phủtrên địa bàn xã Lục Bình
7. QUYẾT ĐỊNHVềviệc thành lập Ban Chỉđạo hoạt động hè năm 2023
8. QUYẾT ĐỊNHÁp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
9. QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chếhoạt động của Tổcông tác triển khai Đềán phát triển ứng dụng dữliệu vềdân cư, định danh và xác thực điện tử