Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nam Lanh Chang, xã Lục Bình

Nguồn: Ngọc Diệp – VH-TT huyện Bạch Thông