MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Công văn tuyên truyền về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Đề cương tuyên truyền Luật NVQS