LỤC BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC VỀ HTX NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch số:175/KH-LMHTX ngày 12/5/2023 của Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn. Ngày 19/5/2023, UBND xã Lục Bình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức về HTX năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo, phòng chuyên môn của  Liên minh HTX, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Mặt trận tổ quốc và 45 học viên là Cán bộ các ban ngành, đoàn thể của xã, bí thư chi bộ các thôn, Trưởng thôn , Hội viên hội nông dân,HLH Phụ nữ, đoàn thanh niên các hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Các hộ dân có nhu cầu thành lập HTX tại xã tham dự.

                                             Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 Tại buổi Hội nghị, các học viên đã nghe ông Trần Ngọc Quang – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thông tin, chuyển tải đầy đủ  Những nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012; Giới thiệu một số mô hình HTX trong và ngoài tỉnh. Một số chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được bổ sung những kiến thức, kỹ năng về quản trị tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; về quản lý và tổ chức thực hiện các dự án phát triển cộng đồng theo Luật HTX năm 2012…với nội dung thiết thực, phù hợp mong rằng, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trật, đoàn thể xã Lục Bình thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã đến đồng đảo bà con nhân dân, nhất là các các tập thể, cá nhân đang có nhu cầu hoặc có điều kiện trong sản xuất kinh doanh theo hướng hợp tác, tập thể, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Qua đó, nhằm giúp các học viên  nắm rõ và tiếp thu nhiều kiến thức cơ bản của Luật HTX năm 2012; trên cơ sở đó phối hợp với chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để thành lập nhiều  mô hình  HTX. Đây cũng là điều kiện để địa phương tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của HTX theo quy định, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới./.

Hoàng Lường